Korgraf logo

OFERTA

Usługi poligraficzno-wydawnicze:

 

 wydruki cyfrowe z jakością druku offsetowego już od 1 szt do formatu A3+

gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalnikiperiodyki,

 książki, katalogi

 kalendarze,

 foldery, prospekty, druki ulotne,

 listowniki, wizytówki,

 logotypy,

 

 

PROJEKTY GRAFICZNE, REDAKCJA TECHNICZNA I MERYTORYCZNA, SKŁAD TEKSTU, 

ŁAMANIE (montaż elektroniczny), SKANOWANIE, DRUK, PROCESY INTROLIGATORSKIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

OD PROJEKTU DO DRUKU